Ondersteuning

Mavo Centraal zet zich in voor goed onderwijs, waarmee elke leerling de kans krijgt zich optimaal te ontwikkelen. Tijdens de Mavo Centraal-uren bieden de vakdocenten extra begeleiding aan leerlingen die dit nodig hebben. We bieden ook specifieke ondersteuning, zoals hulp bij dyslexie en training om faalangst te verminderen. Alle leerlingen worden getest op taal- en rekenvaardigheden en krijgen extra ondersteuning als de resultaten daartoe aanleiding geven.

Onze leerlingen krijgen ondersteuning van verschillende mensen binnen de school, waarbij de coach een centrale rol speelt. De coach onderhoudt contact met de ondersteuningscoördinator, die als het nodig is externe hulpverleners kan inschakelen. In ons ondersteuningsplan kunt u lezen welke trajecten wij bieden voor leerlingen die extra hulp of zorg nodig hebben.