Loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB)

Met ons LOB-programma en de begeleiding van de persoonlijke coach krijgen onze leerlingen al vanaf hun eerste schooljaar zicht op hun eigen leerproces en hun aanleg en interesses. 

In de loop van het tweede leerjaar werken we toe naar de keuze voor een profiel; ; een keuze die niet losstaat van de toekomstige loopbaan van de leerling. Het leren kiezen is daarnaast van grote waarde voor de gehele loopbaan, omdat bedrijven en beroepen continu blijven veranderen en de leerling daarop steeds zal moeten reageren. 

Loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) vormt dan ook een belangrijk gespreksonderwerp voor de coach en de leerlingen. Daarnaast kunnen leerlingen hun profiel- en beroepskeuze ook bespreken met de vakdocenten en kan de decaan helpen met informatie over vervolgopleidingen. De coach begeleidt de leerlingen in het aanleggen van een loopbaandossier waarin zij hun competenties en ervaringen beschrijven. Dit dossier maakt inzichtelijk waar zij staan en is een hulpmiddel bij het vinden van een vervolgstudie. 

Ook tijdens de SV-lessen in onder- en bovenbouw is er aandacht voor LOB. In deze lessen zijn leerlingen actief bezig met studiekeuzevaardigheden en kwaliteitenreflectie. Leerlingen leren o.a. hoe zij informatie over studies kunnen vinden op basis van hun interesses. In de vierde klas is er aandacht voor het intakegesprek op het mbo of de havo.