Absentie en te laat

Ouders bellen bij ziekte of afwezigheid van hun zoon/dochter vóór 09:00 uur naar de administratie: 010 4651583. Als de leerling weer naar school komt, moet hij/zij een briefje van zijn/ouders inleveren bij de administratie, waarin de oorzaak en duur van de afwezigheid staat.

Te laat

Een leerling die te laat komt meldt zich altijd bij de administratie en krijgt daar een ‘te-laat-briefje’. De volgende lesdag moet hij/zij zich 30 minuten voor aanvang van de eerste les bij de administratie melden. Na twaalf keer te laat komen volgt een melding bij leerplicht.

Als een leerling afwezig is maar niet afgemeld, dan krijgen de ouders hiervan dezelfde dag telefonisch bericht (bij geen bereik volgt een brief). Bij een ongeoorloofde afwezigheid van 16 uur of meer tijdens een periode volgt een melding bij het verzuimloket van DUO.