Ouderbijdrage

Leerlingen kunnen zich bij de school inschrijven en aan het reguliere onderwijs en de examens deelnemen zonder dat ouders verplicht zijn een bijdrage te betalen. Elke bijdrage die aan ouders wordt gevraagd voor schoolkosten is vrijwillig. Wij vragen de medezeggenschapsraad om instemming met de hoogte van de bedragen en de bestemming van het geld.

*Leerlingen van leerjaar 1 t/m 3 gaan aan het eind van het schooljaar op schoolreis, leerlingen van leerjaar 4 in de wintermaanden.   

**Kluis is verplicht: geen huur, wel borg voor de sleutel. Voor leerlingen van leerjaar 1 wordt een eigen risico van €14,40 in rekening gebracht bij verlies sleutel.