Aanvraag bijzonder verlof

Onze directeur kan alleen bij zeer dringende redenen extra vrije dagen toekennen. Aanvragen hiervoor moeten zo mogelijk zes weken van te voren schriftelijk ingediend worden. Aanvraagformulieren kunt u opvragen bij de administratie van onze school.

Extra verlof wordt alleen toegekend in verband met godsdienstige verplichtingen of gewichtige omstandigheden, zoals een huwelijk of begrafenis/crematie van een direct familielid. Voor feestdagen geldt dat er maximaal twee verlofdagen worden verleend. Daarnaast kan extra verlof worden verleend vanwege de aard van het beroep van (één van) de ouders/verzorgers.

De school mag per jaar maximaal tien dagen verlof verlenen, mits deze niet aansluiten op vakanties. Aanvragen van elf dagen of meer moet de schooldirecteur voorleggen aan de leerplichtambtenaar. De regels voor extra verlof zijn vastgelegd in de beleidsregel. Meer informatie vindt u hier.