Verbetering basisvaardigheden

Op Mavo Centraal werken we aan het verbeteren van de basisvaardigheden van onze leerlingen op het gebied van taal, rekenen, burgerschap en digitale geletterdheid. Bij veel vakken is aandacht voor het oefenen met deze vaardigheden en we brengen de voortgang van de leerlingen steeds in kaart. Leerlingen worden op deze manier gevolgd in hun ontwikkeling en op maat ondersteund. In het Plan Verbeteren Basisvaardigheden Mavo Centraal, hebben we uitgewerkt hoe we dit aanpakken op onze school. 

Het Plan Verbeteren Basisvaardigheden Mavo Centraal vindt u hier.