Bovenbouw

Aan het einde van het tweede jaar kies je een vakkenpakket voor de bovenbouw. Het centraal schriftelijk eindexamen is in leerjaar 4, maar in leerjaar 3 start het examenprogramma al. Dat betekent dat je in klas 3 al cijfers haalt die meetellen voor het schoolexamencijfer.

Voor de mavo zijn er vier profielen: Economie, Zorg & Welzijn, Techniek en Landbouw. Op Mavo Centraal kun je een vakkenpakket kiezen dat aansluit bij één of meerdere profielen. Daarnaast is het mogelijk om een vakkenpakket kiezen dat aansluit op de havo.

Naast de profielvakken doe je ook examen in de vakken van het gemeenschappelijke deel. Dat is voor alle bovenbouwleerlingen hetzelfde: Nederlands, Engels, maatschappijleer, lichamelijke opvoeding, culturele & kunstzinnige vorming (CKV) en SV.

Onze decanen kunnen meer vertellen over de profielen en vakkenpakketten.

Dhr. A.R. van der Leij: avanderleij@lmc-vo.nl 

Mevr. F. Sarikas: fsarikas@lmc-vo.nl