Magister

Alle belangrijke informatie over de dagelijkse gang van zaken is te vinden via het online systeem Magister, zoals cijfers, rooster, roosterwijzigingen en de aanwezigheid van leerlingen. Leerlingen en ouders krijgen aan het begin van het jaar een inlogcode voor de website van Magister en de Magister App.