Profielkeuze

In de eerste twee leerjaren (de onderbouw) volgen alle leerlingen hetzelfde programma. In de loop van de tijd ervaren leerlingen welke vakken hen het meest liggen en waar hun interesse naar uitgaat. In de tweede helft van leerjaar 2 zullen de gesprekken met de coach steeds vaker gaan over de keuze voor een profiel (studierichting) die de leerlingen aan het einde van dat schooljaar maken.

De leerlingen kunnen kiezen uit vijf vakkenpakketten, die aansluiten bij de profielen Economie, Zorg & Welzijn, Techniek of Landbouw. Ieder pakket bestaat uit een aantal verplichte vakken en één of twee keuzevakken. Daarnaast volgen alle bovenbouwleerlingen de vakken van het gemeenschappelijke deel: Nederlands, Engels, maatschappijleer, lichamelijke opvoeding, culturele & kunstzinnige vorming (CKV) en SV. In voorkomende gevallen moet er om rooster-technische redenen soms
afgeweken worden van de pakketvoorkeur van een leerling.

Leerlingen die na het behalen van hun mavodiploma door willen naar de havo, kiezen een vakkenpakket met één extra vak. Leerlingen met dit extra vak hebben toelatingsrecht op de havo. Binnen ons schoolbestuur werken wij intensief samen met de Havo Rotterdam. Leerlingen die hun diploma behalen met een extra vak, kunnen zich hier aanmelden. Het staat leerlingen vanzelfsprekend ook vrij om zelf een havoschool te zoeken.

Een combinatie van vakken levert één of meerdere profielen op:

Economie: economie + wiskunde of Frans
Zorg en Welzijn: biologie + wiskunde of geschiedenis
Techniek: nask 1 + wiskunde
Groen: wiskunde + biologie of nask 1

Profiel En Vakkenpakket

* Leerlingen die willen doorstromen naar de havo, kiezen twee keuzevakken.
** Leerlingen die willen doorstromen naar de havo, kiezen Frans en Beeldend tekenen