Tegemoetkoming in de studiekosten

Inlichtingen over tegemoetkoming in de studiekosten zijn te verkrijgen bij het Regiokantoor van de Dienst Uitvoering Onderwijs te Rotterdam, Laan op Zuid 45 (metrohalte Wilhelminaplein). Openingstijden van de balie zijn maandag tot en met vrijdag van 10.00 -17.00 uur. Telefonische inlichtingen zijn te verkrijgen via 050-5997755 en aanvraagformulieren via www.duo.nl