Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

In het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) is het schoolexamenprogramma officieel vastgelegd. Hierin vind je een overzicht van alle toetsen en opdrachten die meetellen voor het schoolexamencijfer van de examenvakken. Per vak kun je zien wanneer je toetsen hebt en over welke leerstof ze gaan. Zo kun je je goed voorbereiden. In het PTA staat ook hoe zwaar de toetsen en opdrachten meewegen voor het eindcijfer en of je toetsen wel of niet kunt herkansen.