Ouderbijdrage

Leerlingen kunnen zich bij de school inschrijven en aan het reguliere onderwijs en de examens deelnemen zonder dat ouders verplicht zijn een bijdrage te betalen. Elke bijdrage die aan ouders wordt gevraagd voor schoolkosten is vrijwillig. Wij vragen de medezeggenschapsraad om instemming met de hoogte van de bedragen en de bestemming van het geld.

Schoolkosten 2020-2021

Activiteit

 

Leerjaar

 

1

2

3

4

Bijdrage brugklaskamp

 

50

-

-

-

Bijdrage print- en kopieerkosten

 

15

15

15

15

Bijdrage culturele en klassenactiviteiten

 

45

45

45

45

Schoolreis

 

35

35

35

Bijdrage buitenlandreis klas 3

 

-

-

275

-

Subtotaal (basisbedrag)

 

145

95

370

60

          Kluissleutel borg (*)

 

10

10

 10

 10

(*) Kluis is verplicht, geen huur wel borg voor de sleutel.