Medewerkers

Overzicht docenten

Naam

Vak

Afkorting

Mevrouw H. Davelaar

Nederlands

DVH

Mevrouw J. Woudstra

Nederlands

WOJ

De heer A. van der Leij

Nederlands/SV

LEA

Mevrouw N. Vissers

Engels/Nederlands

VIE

De heer H. Abdirahaman

Engels

ABH

Mevrouw T. Akin

Engels

AKT

Mevrouw C. van der Ven

Frans

VEC

Mevrouw I. Gülseren

Maatschappijleer/SV

IGK

Mevrouw L. Baptista

Geschiedenis

BAL

Mevrouw F. Sarikas

Geschiedenis

SRF

Mevrouw D. Theunissen

Biologie THD

Mevrouw M. Wolfs

Biologie

WOM

De heer F. Buijtendijk

Wiskunde/Rekenen

BYY

De heer T. Krassenburg

Wiskunde

KRT

Mevrouw E. Rovelet

Wiskunde ERT

Vacature

DTI/Informatietechnologie  

Mevrouw L. Put

Nask PUL

Mevrouw M. Dagdeviren

Economie

DAG

Mevrouw F. Jahouhi Economie JAF

Mevrouw R. Horstmanshoff

Beeldend tekenen

HOR

Mevrouw P. Peters

KC/Masterclasses/CKV

PEP

De heer I. Verbij

LO/Masterclasses

VBI

De heer R. van Wouwe

LO/Masterclasses

WRO

 

Overige schoolmedewerkers en docenten met bijzondere taken

De heer I. Bagci

Directeur scholengroep

Mevrouw S. Grinwis

Locatiedirecteur

De heer V. de Dreu

Teamleider

De heer T. Krassenburg

Vertrouwenspersoon/Examensecretaris

Mevrouw N. Visschers

Vertrouwenspersoon/Examensecretaris

De heer I. Verbij

Ondersteuningscoördinator

Mevrouw J. Woudstra

Coördinator intake

Mevrouw S. Furtado Varela

Schoolmaatschappelijk werker/Begeleider Passend onderwijs

Mevrouw G. el Mokhtari

Schoolverpleegkundige

De heer A. van der Leij

Decaan/LOB coördinator

Mevrouw F. Sarikas

Decaan/LOB coördinator

Mevrouw M. Beukema

PR-/managementondersteuner

Mevrouw S. van Denderen

Medewerker administratie/receptie

Mevrouw M. Mooy

Medewerker administratie/receptie

De heer N. Dogan

Conciërge

De heer F. Sacan

Systeembeheerder