• ontdekken
  • onderzoeken
  • ontwikkelen

Schoolmaatschappelijk werk

De coach is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. Als het niet goed gaat met uw kind kunt u daarnaast ook terecht bij de schoolmaatschappelijk werker. De ondersteuning kan gericht zijn op verschillende zaken, bijvoorbeeld het verminderen van spanningen over school, maar ook over het erbij willen/moeten horen, pesten/gepest worden of de gevolgen van grote veranderingen thuis.

De schoolmaatschappelijk werker van Mavo Centraal is Sharita Bhikha. Zij is bereikbaar op maandag (tot 15:00 uur), woensdag en donderdag (tot 15:00 uur) via telefoonnummer 010 465 1583. U kunt haar ook mailen via sharitabhikha@enver.nl.

Wij hebben niet altijd zelf de mogelijkheden in huis om een leerling (en zijn ouders) verder te helpen. We vragen dan aan de zorgcoördinator de leerling te bespreken in het overleg van het Schoolondersteuningsteam (SOT), dat om de zes weken op school plaatsvindt. Het team bestaat uit: de zorgcoördinator (voorzitter), de schoolmaatschappelijk werker, de GGD-jeugdverpleegkundige, de leerplichtambtenaar, de wijkagent en de schoolcontactpersoon van de Eenheid Zorg van het LMC. Het SOT geeft advies aan het schoolteam over acties die kunnen of moeten worden ondernomen.

De ondersteuningscoördinatoren van Mavo Centraal zijn Ivy Verbij en Judith Woudstra. Zij zijn de hele week bereikbaar via telefoonnummer 010 465 1583 of via iverbij@lmc-vo.nl of jwoudstra@lmc-vo.nl. In ons ondersteuningsplan kunt u lezen welke trajecten wij bieden voor leerlingen die extra hulp of zorg nodig hebben.