• ontdekken
  • onderzoeken
  • ontwikkelen

Regels en afspraken

Mavo Centraal hanteert een aantal regels en afspraken, om de dagelijkse gang van zaken in goede banen te leiden. De regels hebben betrekking op het gedrag van leerlingen en medewerkers en de afspraken op zaken als te laat komen, absentie en verwijdering uit de les. Klik hier voor een overzicht van de regels en afspraken.