• ontdekken
  • onderzoeken
  • ontwikkelen

Regels en afspraken

Op Mavo Centraal hanteren we een aantal regels en afspraken, om de schooldag voor iedereen zo prettig mogelijk te laten verlopen. De regels hebben betrekking op het gedrag van leerlingen en medewerkers en de afspraken op zaken als te laat komen, absentie en verwijdering uit de les. Klik hier voor een overzicht van de regels en afspraken.