• ontdekken
  • onderzoeken
  • ontwikkelen

Aanvraag bijzonder verlof

Bij zeer dringende redenen kunt u extra vrije dagen aanvragen bij de locatieleider van de school: schriftelijk en zes weken van tevoren. Dit kan alleen in verband met godsdienstige verplichtingen of gewichtige omstandigheden, zoals een huwelijk of de begrafenis van een direct familielid. Per feestdag mogen maximaal twee verlofdagen worden verleend.

De school mag per jaar maximaal tien dagen verlof verlenen als deze niet aansluiten op vakanties. Voor een verlof langer dan tien dagen moet u een aanvraag doen via Jeugd en Onderwijs van de gemeente Rotterdam.