• ontdekken
  • onderzoeken
  • ontwikkelen

Ouders

Op Mavo Centraal staat iedere leerling centraal. Daarom hechten wij veel waarde aan goede communicatie met de ouders van al onze leerlingen. Wij organiseren een paar maal per jaar ouderavonden en nodigen u uit voor bijeenkomsten en presentaties van leerlingen. De coach van de leerling is het eerste aanspreekpunt over zaken die met het functioneren van uw kind op school te maken hebben. Als het nodig is, kan de coach doorverwijzen naar andere docenten of begeleiders.