• ontdekken
  • onderzoeken
  • ontwikkelen

Samenwerkingsverband Koers VO

Mavo Centraal maakt deel uit van een netwerk van ruim honderd scholen in de regio Rotterdam, het Samenwerkingsverband Koers VO. Elke school heeft de taak om leerlingen passend onderwijs te bieden en alle scholen bij elkaar hebben de verantwoordelijkheid een plek te vinden die bij de mogelijkheden van de leerlingen past. Hierbij staat de vraag centraal: wat heeft dit kind nodig, hoe kunnen we dat organiseren en wat is daarvoor nodig? Mavo Centraal biedt goed onderwijs en begeleiding aan leerlingen met een mavo-advies. Wanneer een leerling ook na intensieve begeleiding niet kan meekomen of aarden op onze school, kijken we in nauwe samenspraak met ouders, coach en zorgcoördinator uit naar een passende plek op een van de aangesloten scholen.

Kijk voor meer informatie op Koers VO.