• ontdekken
  • onderzoeken
  • ontwikkelen

Programma van toetsing en afsluiting

In het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) is het schoolexamenprogramma officieel vastgelegd. Hierin vind je een overzicht van alle toetsen en opdrachten die meetellen voor het schoolexamencijfer van de examenvakken. Per vak kun je zien wanneer je toetsen hebt en over welke leerstof ze gaan. Zo kun je je goed voorbereiden. In het PTA staat ook hoe zwaar de toetsen en opdrachten meewegen voor het eindcijfer en of je toetsen wel of niet kunt herkansen.

Uiterlijk 1 oktober wordt het PTA gepubliceerd op de website. Je kunt het programma voor klas 4 hier downloaden, met een kleine aanpassing in deze brief.

Als gevolg van het coronavirus is het PTA voor klas 4 (schooljaar 2019 - 2020) noodgedwongen aangepast. Deze aanpassingen vindt u hier. Hier vindt u het aangepast cohort voor klas 3 (schooljaar 2019 - 2020).

Het programma voor klas 3 (en klas 4 schooljaar 2020 - 2021) kun je hier downloaden.