• ontdekken
  • onderzoeken
  • ontwikkelen

Programma van toetsing en afsluiting

In het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) is het schoolexamenprogramma officieel vastgelegd. Hierin vind je een overzicht van alle toetsen en opdrachten die meetellen voor het schoolexamencijfer van de examenvakken. Per vak kun je zien wanneer je toetsen hebt en over welke leerstof ze gaan. Zo kun je je goed voorbereiden. In het PTA staat ook hoe zwaar de toetsen en opdrachten meewegen voor het eindcijfer en of je toetsen wel of niet kunt herkansen.

Je kunt de studiegids met daarin het PTA voor klas 4 (schooljaar 2020 - 2021) hier downloaden. De studiegids met daarin het PTA voor klas 3 (en klas 4 schooljaar 2021 - 2022) kun je hier downloaden.