• ontdekken
  • onderzoeken
  • ontwikkelen

Programma van toetsing en afsluiting

In het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) is het schoolexamenprogramma officieel vastgelegd. Hierin vind je een overzicht van alle toetsen en opdrachten die meetellen voor het eindcijfer van de examenvakken. Per vak kun je zien wanneer je toetsen hebt en over welke leerstof ze gaan, zodat je je goed kunt voorbereiden. In het PTA staat ook hoe zwaar de toetsen en opdrachten meewegen voor het eindcijfer en de mogelijkheden om te herkansen.

Uiterlijk 1 oktober krijg je het PTA uitgereikt in de klas en kun je het programma voor klas 4 hier downloaden, met een kleine aanpassing in deze brief.

Het programma voor klas 3 (en klas 4 schooljaar 2020 - 2021) kun je hier downloaden.