• ontdekken
  • onderzoeken
  • ontwikkelen

Leerlingenraad

De leerlingenraad overlegt met de schoolleiding over allerlei zaken die met de school en het onderwijs te maken hebben. Als je vragen of ideeën hebt over het rooster, lestijden, excursies en alle mogelijke andere onderwerpen, dan kun je dit aankaarten bij de raad. Binnenkort stelt de leerlingenraad van Mavo Centraal zich op deze plek aan je voor en als je wilt kan jij je natuurlijk ook kandidaat stellen!

Momenteel is de leerlingenraad druk met het voorbereiden van het kerstgala dat plaats zal vinden op 20 december a.s.