• ontdekken
  • onderzoeken
  • ontwikkelen

IT Campus Rotterdam

Wij werken samen met de IT Campus Rotterdam. De IT Campus Rotterdam is een initiatief van de Rotterdamse roc’s, hogescholen, VNO-NCW, verschillende IT-bedrijven en grote Rotterdamse instellingen met Informatie Technologie in hun bedrijfsvoering (zoals Havenbedrijf, Erasmus MC).

De IT Campus Rotterdam heeft een ambitieuze aanpak rondom digitalisering en het versterken van de IT-arbeidsmarkt. De vraag naar goed IT-personeel en de behoefte aan IT-kennis is groot, zowel bij werkgevers als bij het onderwijs. IT Campus Rotterdam organiseert de samenwerking tussen deze werelden zodat er meer en beter IT-talent kan worden opgeleid om zo de aantrekkingskracht van Rotterdam voor IT-talent én bedrijven verder te versterken.

Verschillende scholen van ons bestuur LMC Voortgezet Onderwijs hebben in hun profilering en curriculum veel aandacht voor IT. Deze scholen kunnen belangrijke “leveranciers” zijn voor de IT-opleidingen in mbo, hbo en wo en zijn daarom extra interessant voor de IT Campus.