• ontdekken
 • onderzoeken
 • ontwikkelen

Bovenbouw : profielen en vakken

Aan het einde van het tweede jaar kies je een studierichting voor het derde en vierde jaar, de bovenbouw. Op Mavo Centraal kun je kiezen uit vier profielen met bijbehorende vakken, waarin je eindexamen doet in het vierde jaar:

Profiel   Profielvakken
Economie    
 • Economie
 • Frans, Duits of Wiskunde
 • 2 vakken van: Aardrijkskunde, Beeldend tekenen, Biologie, Geschiedenis, Duits of
 • Frans, Natuur/scheikunde, Wiskunde (niet hetzelfde vak als onder punt 2)
     
Techniek  
 • Natuur/scheikunde en Wiskunde
 • 2 vakken van: Aardrijkskunde, Beeldend tekenen, Biologie, Duits of Frans,
 • Economie, Geschiedenis
     
Zorg & Welzijn         
 • Biologie
 • Aardrijkskunde, Geschiedenis of Wiskunde
 • Aardrijkskunde, Beeldend tekenen, Biologie, Duits of Frans, Economie, Natuur/
  scheikunde, Wiskunde, Geschiedenis (niet hetzelfde vak als onder punt 2)
     
Landbouw  
 • Economie
 • Biologie of Natuur/scheikunde
 • Aardrijkskunde, Beeldend tekenen, Biologie, Duits of Frans, Natuur/scheikunde,
  Wiskunde, Geschiedenis (niet hetzelfde vak als onder punt 2)

 

 

Naast de profielvakken doe je ook examen in de vakken van het gemeenschappelijke deel (voor alle bovenbouwleerlingen): Nederlands, Engels, Rekenen, Maatschappijleer, Lichamelijke Opvoeding en Culturele & Kunstzinnige Vorming (CKV).

Aan het einde van het tweede jaar kies je een studierichting voor het derde en vierde jaar, de bovenbouw. Je volgt dan lessen met klasgenoten die dezelfde richting hebben gekozen.