• ontdekken
  • onderzoeken
  • ontwikkelen

Bovenbouw : profielen en vakken

Aan het einde van het tweede jaar kies je een studierichting voor de bovenbouw. Het centraal schriftelijk eindexamen is in leerjaar 4 maar in leerjaar 3 start het examenprogramma al. Dat betekent dat je in klas 3 al cijfers haalt die meetellen voor het schoolexamencijfer.

 

Je kunt bij ons kiezen uit vier profielen met bijbehorende vakken.

 

Profiel

 

Profielvakken

Economie  

 

·         economie

·         Frans, Duits of wiskunde

·         2 vakken van: aardrijkskunde, beeldend tekenen, biologie, geschiedenis, Duits of

·         Frans, natuur/scheikunde, wiskunde (niet hetzelfde vak als onder punt 2)

 

 

 

Techniek

 

·         natuur/scheikunde en wiskunde

·         2 vakken van: aardrijkskunde, beeldend tekenen, biologie, Duits of Frans,

·         economie, geschiedenis

 

 

 

Zorg & Welzijn       

 

·         biologie

·         aardrijkskunde, geschiedenis of wiskunde

·         aardrijkskunde, beeldend tekenen, biologie, Duits of Frans, economie, natuur/
scheikunde, wiskunde, geschiedenis (niet hetzelfde vak als onder punt 2)

 

 

 

Landbouw

 

·         economie

·         biologie of natuur/scheikunde

·         aardrijkskunde, beeldend tekenen, biologie, Duits of Frans, natuur/scheikunde,
wiskunde, geschiedenis (niet hetzelfde vak als onder punt 2)

 

 

Naast de profielvakken doe je ook examen in de vakken van het gemeenschappelijke deel. Dat is voor alle bovenbouwleerlingen hetzelfe: Nederlands, Engels, Maatschappijleer, Lichamelijke Opvoeding en Culturele & Kunstzinnige Vorming (CKV).

Aan het einde van het tweede jaar kies je een studierichting voor het derde en vierde jaar, de bovenbouw. Je volgt dan lessen met klasgenoten die dezelfde richting hebben gekozen.