• ontdekken
  • onderzoeken
  • ontwikkelen

Visie

Mavo Centraal begeleidt leerlingen naar zelfstandigheid en een open houding voor de toekomst in een wereld die steeds in verandering is. Belangrijker nog dan wat je moet leren is hoe je kunt leren, zodat jij in nieuwe situaties steeds weet welke stap je moet zetten. In de loop van de tijd op Mavo Centraal leer je verantwoordelijkheid te nemen voor je schoolwerk en daarmee voor je toekomst. Met je coach maken je werkplannen en reflecteer op je voortgang. Zo maak je voor jezelf (en voor docenten en ouders) zichtbaar wat je aan het doen bent, welke vooruitgang je boekt en waaraan je nog moet werken. Uitgangspunt is steeds waar jij nu staat en waarheen jij je beweegt, met oog voor de obstakels èn alle kansen en mogelijkheden die daarbij horen.