Profielkeuze

In de eerste twee leerjaren (de onderbouw) volgen de leerlingen allemaal dezelfde vakken, alleen binnen de Masterclasses maken zij zelf een keuze. In de loop van de tijd zullen de leerlingen zich een beeld vormen welke vakken hen liggen en waar hun interesse naar uitgaat. In de tweede helft van leerjaar 2 zullen de gesprekken met de coach steeds vaker gaan over de keuze voor een profiel (studierichting) die de leerlingen aan het einde van dat jaar maken.

De leerlingen kunnen kiezen uit drie vakkenpakketten, die aansluiten bij de profielen Economie, Zorg & Welzijn, Techniek of Landbouw. Ieder pakket bestaat uit een aantal verplichte vakken en één of twee keuzevakken. Daarnaast volgen alle bovenbouwleerlingen de vakken van het gemeenschappelijke deel: Nederlands, Engels, maatschappijleer, lichamelijke opvoeding, culturele & kunstzinnige vorming (CKV) en SV.

Profiel

* Als een leerling voor pakket 1 kiest is het mogelijk om twee keuzevakken op te nemen met het oog op doorstroom naar de havo. 

Een combinatie van vakken levert één of meerdere profielen op:

Profiel Economie: economie + wiskunde of Frans

Profiel Zorg en Welzijn: biologie + wiskunde of geschiedenis

Profiel Techniek: nask 1 + wiskunde

Profiel Landbouw: wiskunde + biologie of nask 1