Profielkeuze

In de eerste twee leerjaren (de onderbouw) volgen de leerlingen allemaal dezelfde vakken met uitzondering van de masterclasses. In de loop van de tijd zullen de leerlingen zich een beeld vormen van welke vakken hen liggen en waar hun interesse naar uitgaat. In de tweede helft van leerjaar 2 zullen de gesprekken met de coach steeds vaker gaan over de keuze voor een profiel (studierichting) die de leerlingen aan het einde van dat schooljaar maken.   

De leerlingen kunnen kiezen uit vijf vakkenpakketten, die aansluiten bij de profielen Economie, Zorg & Welzijn, Techniek of Landbouw. Ieder pakket bestaat uit een aantal verplichte vakken en één of twee keuzevakken. Daarnaast volgen alle bovenbouwleerlingen de vakken van het gemeenschappelijke deel: Nederlands, Engels, maatschappijleer, lichamelijke opvoeding, culturele & kunstzinnige vorming (CKV) en SV. In voorkomende gevallen moet er om rooster-technische redenen soms afgeweken worden van de pakketvoorkeur van een leerling.    

Leerlingen die na het behalen van hun mavodiploma door willen naar de havo, kiezen een vakkenpakket met één extra vak. Leerlingen met dit extra vak hebben toelatingsrecht op de havo. Binnen onze scholengroep werken wij intensief samen met Lyceum Kralingen. Voor leerlingen die hun diploma behalen met een extra vak, is er een plek gereserveerd in 4 havo op Lyceum Kralingen. Het staat leerlingen vanzelfsprekend ook vrij om zelf een havoschool te zoeken.     

Een combinatie van vakken levert één of meerdere profielen op:     

Profiel Economie: economie + wiskunde of Frans   

Profiel Zorg en Welzijn: biologie + wiskunde of geschiedenis   

Profiel Techniek: nask 1 + wiskunde   

Profiel Landbouw: wiskunde + biologie of nask 1    

Profiel

* Leerlingen die willen doorstromen naar de havo, kiezen twee keuzevakken.
** Leerlingen die willen doorstromen naar de havo, kiezen Frans en Beeldend tekenen