Loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB)

Door ons flexrooster en door de begeleiding van de persoonlijke coaches zijn onze leerlingen al vanaf hun eerste schooljaar gewend om keuzes te maken die samenhangen met hun eigen leerproces en hun aanleg en interesses. Dit spitst zich in de loop van het tweede leerjaar toe op de profielkeuze; een keuze die niet losstaat van de toekomstige loopbaan van de leerling. Andersom is het leren kiezen van waarde voor de hele loopbaan, omdat bedrijven en beroepen continu blijven veranderen en de leerling daarop zal moeten reageren. 

Loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) vormt dan ook een belangrijk gespreksonderwerp voor de coach en de leerlingen. Daarnaast kunnen leerlingen hun profiel- en beroepskeuze ook bespreken met de vakdocenten en kan de decaan helpen met informatie over vervolgopleidingen. De coach begeleidt de leerlingen in het aanleggen van een loopbaandossier waarin zij hun competenties en ervaringen beschrijven. Dit dossier maakt inzichtelijk waar zij staan en is een hulpmiddel bij het vinden van een vervolgstudie.