Design, Technology & Innovation

0ntdekken – onderzoeken - ontwikkelen

Niemand weet hoe de wereld er over tien of twintig jaar uitziet. Toch staat één ding vast: door nieuwe technologie verdwijnen beroepen en ontstaan nieuwe kansen. Bij ons volg je daarom de eerste twee jaar het vak Design, Technology & Innovation (DTI). Je werkt aan gave projecten waarbij je op een creatieve manier problemen oplost samen met je klasgenoten en je leert omgaan met nieuwe technologie.

Bij het vak DTI staan de drie O’s centraal: ontdekken, onderzoeken en ontwikkelen. Dat is de manier waarop je bij DTI werkt. Je ontdekt nieuwe werelden op het gebied van technologie. Je onderzoekt samen met je klasgenoten hoe je een vraagstuk aan wilt pakken en maakt een plan van aanpak. Je ontwikkelt een eindproduct en intussen heb je geoefend op veel vaardigheden die later weer van pas komen.

Je bereidt je met het vak DTI ook voor op een mogelijke keuze van het examenvak ITTL (informatietechnologie).