• ontdekken
  • onderzoeken
  • ontwikkelen

Artikel op website KRC over onze leerlingen

“We maken gebruik van ieders kwaliteiten”

22 mei 2019

Goed cultuuronderwijs in het Rotterdams voortgezet onderwijs. Daar staat het Rotterdams CKV voor. Dinsdag 21 mei heeft het netwerk de hoofden bijeen gestoken om zich te buigen over komend schooljaar.


Het Rotterdams CKV is een netwerk van ruim 80 Rotterdamse docenten en educatiemedewerkers van culturele instellingen die samen werken aan goed cultuuronderwijs voor het voortgezet onderwijs. 

Een mix van professionals uit het onderwijs en de culturele sector uit dit netwerk stortte zich op het ontwikkelen van diverse uitdagingen voor het komend schooljaar. In zes groepen werkten zij aan actuele thema’s. Met de tikkende wekker op tafel, werden zes ontwerpuitdagingen geformuleerd. Deze zes ontwerpuitdagingen vormen komend schooljaar de basis voor de nieuwe proeftuinen. 

Een proeftuin is een experimenteel cultuurproject rond een actueel thema, ontworpen door de uitvoerende docent en een of meer culturele instellingen. Het ontwerpteam (nieuw!) wordt tijdelijk uitgebreid met een paar meedenkers: geïnteresseerde docenten en educatoren, leerlingen en/of andere experts. KCR begeleidt het proces en investeert –net als in voorgaande jaren – in de uitvoering en kennisdeling. 

Welke successen zijn er in voorgaande proeftuinen behaald en wat kunnen we daarvan leren? Voordat de groep zich op de uitdaging stort worden ze door Matthijs Leendertse, onderzoeker bij ELM Concepts, meegenomen naar afgelopen proeftuinen. Hij doet onderzoek naar de resultaten van deze proeftuinen en deelt zijn tussentijdse bevindingen; een aantal successen en valkuilen die hij tot nu toe heeft waargenomen tijdens interviews. 
Hij constateerde onder andere dat de doelen van de afgelopen proeftuinen soms enorm breed waren. Hierdoor lag de focus op te veel dingen tegelijk. Bij sommige proeftuinen waren de doelen achteraf ook lastiger te achterhalen, bij anderen was er wel een duidelijke vraag en leerlijn. 
Over het algemeen waren alle deelnemers aan de proeftuinen enthousiast over de samenwerking tijdens de projecten. De verschillende partijen werkten samen waarbij de verschillende werkgebieden mooi in elkaar overvloeiden. 
Het onderzoek wordt in juni 2019 gepubliceerd. Matthijs presenteert deze bevindingen aan het Rotterdams CKV voorafgaand aan de zomerborrel (uitnodiging volgt).

Maar hoe gaat dat dan, zo’n proeftuin? Mavo Centraal, Witte de With en Digital Playground geven een voorbeeld hoe het eruit kan zien: 

Filmpje hoe zo'n proeftuin eruit kan zien.