• ontdekken
  • onderzoeken
  • ontwikkelen

Persbericht Mavo Centraal

PERSBERICHT Rotterdam, 25 januari 2019

 

Spiegelen bij Mavo Centraal

Onze maatschappij en onze omgeving verandert in snel tempo. Denk bijvoorbeeld aan de digitalisering van de internationale handel, in de gezondheidszorg of in de logistiek. Of aan andere technologische ontwikkelingen, waardoor er banen ontstaan die we nu nog niet kennen. Tijd om mensen op te leiden met de juiste kennis, vaardigheden en attitude. Jonge mensen, die het méér dan gewend zijn om voortdurend te ontdekken, te onderzoeken en te ontwikkelen. De nieuwe Mavo Centraal weet met een vooruitstrevende onderwijsaanpak een passend antwoord te geven op deze vraag.

 

Motivatie en Geluk 

Geïnspireerd door de positieve psychologie en gevoed door een netwerk van professionals in ‘Waarderend Leren’ zet Mavo Centraal de volgende troeven in ten gunste van de talentontwikkeling van de leerling:

  • Flexrooster: elke dag hebben de leerlingen Mavo Centraal-uren (MC-uren), waarin zij werken aan het vak dat op dat moment de meeste aandacht nodig heeft. Leerlingen krijgen, stap voor stap, steeds meer verantwoordelijkheid voor de keuzes die ze hierin maken. De leerdoelen per vak zijn helder dankzij de wekelijkse studiewijzer. Verder zijn leerlingen dankzij Top-uren, waarin weektaken indien nodig afgerond kunnen worden, altijd bij met de lessen en kunnen zij meekomen met de nieuwe leerstof.
  • Coaching: onder begeleiding van de coach verwezenlijken leerlingen hun leerdoelen en ontdekken zij hoe prettig het is om steeds meer zelfstandig beslissingen te nemen die samenhangen met hun aanleg en interesses.
  • Masterclasses: onderbouw-leerlingen verbreden hun horizon via kunst-, theater- of sport-gerelateerde keuzevakken. Naast specifieke vaardigheden die horen bij een bepaalde discipline, leren zij effectief communiceren en samenwerken in een team.
  • Design, Technology and Innovation (DTI): met dit vak doen onze leerlingen kennis en vaardigheden op die nodig zijn om op een creatieve manier deel te nemen aan de samenleving van de 21e eeuw.

Langs deze weg wordt de leerling zich bewust van zichzelf, het eigen gedrag en zijn of haar motivaties en drijfveren. Als je je bewust bent van datgene wat je gelukkig maakt, ben je ook in staat dat verder te onderzoeken en vervolgens te ontwikkelen, aldus de filosofie van de school. Het uiteindelijke doel van deze talentontwikkeling is dat leerlingen uitgroeien tot zelfbewuste, gelukkige jonge mensen die respect hebben voor zichzelf en een ander en die inzien op welke wijze zij van toegevoegde waarde kunnen zijn voor de maatschappij, en tegelijkertijd een gelukkig en voldaan leven kunnen leiden.

 

Spiegelen 

Leren, ontdekken en opgroeien doe je stap voor stap. Het logo van Mavo Centraal staat symbool voor dat uitgangspunt, waarbij leerlingen zich steeds meer bewust worden van waar zij nu staan, en wat de volgende stap is op weg naar de stip op de horizon. Zij leren om met een open, positieve blik in de spiegel te kijken en te ontdekken wat de eigen interesses en talenten zijn. Al doende raken zij meer en meer gewend de regie te voeren op hun eigen ontwikkeling, en daar plezier in te hebben. De cyclus van ontdekken, onderzoeken en ontwikkelen maakt de Mavo Centraal-cirkel rond. Dat geldt óók voor management en medewerkers, die voortdurend van elkaar en van leerlingen leren en professionaliseren. 

Manifest

Mavo Centraal stelt op deze manier alles in het werk om leerlingen een succesvolle en prettige schoolperiode te laten beleven. Leerlingen worden op een doordachte en unieke manier voorbereid op een vloeiende overgang van de mavo naar het vervolgonderwijs of arbeidsmarkt. Het team faciliteert de persoonlijke reis van de leerling - en die van zichzelf - en volgt daarbij zelfs een in een kleurrijk, handzaam boekje samengevat Mavo Centraal Manifest.

Open dag 

Kom de “Mavo Centraal-manier” en het gerenoveerde schoolgebouw aan de Stationssingel 70 ervaren op de open dag op woensdag 6 februari van 15.00 tot 20.30 uur. Meer informatie? Zie www.mavocentraal.nl.

 

Mavo Centraal Stationssingel 70 3033 HJ Rotterdam Tel: 010-4651583 Email: info@mavocentraal.nl Web: www.mavocentraal.nl

Mavo Centraal is onderdeel van Stichting LMC Voortgezet Onderwijs (LMC-VO). LMC-VO is ontstaan uit een aantal fusies van schoolbesturen met een algemeen bijzonder, rooms-katholiek, protestants-christelijk of interconfessionele signatuur. LMC-VO bestuurt 24 vestigingen voor voortgezet onderwijs in Rotterdam en één vestiging in Spijkenisse. In haar huidige vorm bestaat LMC-VO sinds 1 januari 1999.

www.lmc-vo.nl