Nieuwsbrief voor de ouders, nummer 3

Nieuwsbrief 3 van Mavo Centraal is op 01-02-2019 digitaal naar alle ouder(s) en/of verzorger(s) verzonden.

In deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gesteld van alle belangrijke ontwikkelingen op school.

Heeft u de nieuwsbrief niet ontvangen, dan kunt u een e-mail sturen naar: jsalij@lmc-vo.nl.