Nieuwsbrief 2

Via deze nieuwsbrief (klik hier) willen wij de ouders op hoogte houden van alle ontwikkelingen op school.