Schoolmaatschappelijk werk

Als het niet goed gaat met uw kind, kunt u terecht bij de schoolmaatschappelijk werker. De ondersteuning van schoolmaatschappelijk werk kan gericht zijn op verschillende zaken, bijvoorbeeld het verminderen van spanningen over school, maar ook over het erbij willen/moeten horen, pesten/gepest worden of de gevolgen van grote veranderingen thuis.

De schoolmaatschappelijk werker van Mavo Centraal is Sharita Bhikha. Zij is bereikbaar via sharitabhikha@flexusjeugdplein.nl.

Soms heeft de school niet zelf de mogelijkheden in huis om een leerling (en zijn ouders) verder te helpen. In dat geval vragen wij de zorgcoördinator om de leerling te bespreken in het overleg van het Schoolondersteuningsteam (SOT), dat om de zes weken op school plaatsvindt. Het team bestaat uit: de zorgcoördinator (voorzitter), de schoolmaatschappelijk werker, de GGD-jeugdverpleegkundige, de leerplichtambtenaar, de wijkagent en de schoolcontactpersoon van de Eenheid Zorg van het LMC. Het SOT brengt een advies uit aan het schoolteam over acties die kunnen of moeten worden ondernomen.

[NB leeg houden > hier komt een aanpassing/aanvulling nav de tekst die de zorgcoördinator nog aanlevert]