Begeleiding leerlingen

Tijdens de Mavo Centraal-uren bieden de vakdocenten extra begeleiding aan leerlingen die dit nodig hebben. We bieden ook specifieke ondersteuning, zoals hulp bij dyslexie en training om faalangst te verminderen. Alle leerlingen worden getest op taal- en rekenvaardigheden en krijgen extra ondersteuning als de resultaten daartoe aanleiding geven.

[NB leeg houden > hier komt een aanpassing/aanvulling nav de tekst die de zorgcoördinator nog aanlevert]