Visie

Mavo Centraal begeleidt leerlingen naar zelfstandigheid en een open houding voor de toekomst in een wereld die steeds in verandering is. Belangrijker nog dan wat ze moeten leren is hoe zij kunnen leren, zodat zij in nieuwe situaties steeds weten welke stap ze moeten zetten. In de loop van de tijd op Mavo Centraal leren zij verantwoordelijkheid te nemen voor hun schoolwerk en daarmee voor hun toekomst. Met hun coach maken zij werkplannen en reflecteren op hun voortgang. Zo maken zij voor zichzelf (en voor docenten en ouders) zichtbaar wat ze aan het doen zijn, welke vooruitgang ze boeken en waaraan zij nog moeten werken. Uitgangspunt is steeds waar zij nu staan en waarheen zij zich bewegen, met oog voor de obstakels èn alle kansen en mogelijkheden die daarbij horen.